home
UseTS.PL - Liga Najlepszych!
Dołącz do nas już teraz
Nieprzerwanie od 2012 roku

Akceptacja regulaminu odbywa się na serwerze Teamspeak w dziale Obsługi!

Regulamin serwera UseTS.PL


§1 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik bez akceptacji owego regulaminu przez system weryfikacji nie ma prawa otrzymać żadnej rangi, czy funkcji.
 2. Organizacją oraz respektowaniem porządku zajmuje się zespół Administracji UseTS.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od chwili publikacji na mediach (WWW, Facebook) serwera.
 4. Serwer posiada własne forum pod adresem www.forum.usets.pl, gdzie można składać skargi, odwołania, propozycje i rozpoczynać wszelkie inne dyskusje związane z tematyką działów.
 5. Zabrania się działania na niekorzyść serwera w jakikolwiek sposób, który może negatywnie wpłynąć na jakość działania usługi. Wszelkie takie akcje są logowane, a administracja będzie podejmować stosowne działania.

§2 Zasady użytkowania usługi

 1. Szanuj innych użytkowników oraz wyrażaj się kulturalnie w stosunku do nich.
 2. Na serwerze staramy się zachować zasady poprawnej pisowni i obowiązkowo kultury wypowiedzi.
 3. Zabrania się używania nazw:
  1. Wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nazistowskich, nieetycznych.
  2. Podszywających się pod zaufanych użytkowników, a zwłaszcza pod Administrację UseTS.PL 
 4. Zabrania się używania awatarów prezentujących treści erotyczne, wulgarne, rasistowskie, nazistowskie, nieetyczne bądź obraźliwe.
 5. Zabrania się reklamowanie innych serwerów głosowych, serwerów gier, stron internetowych i wszelkich projektów bez zgody administracji.
 6. Zabrania się nagminnych zmian nazwy użytkownika.
 7. Zabrania się rozsyłania złośliwego oprogramowania w jakikolwiek sposób.
 8. Zabrania się nadmiernego używania funkcji "Poke".
 9. Zabrania się używania Tag'ów przed lub po nazwie użytkownika zwłaszcza jeżeli są one zarezerwowane dla grup na serwerze.
 10. Zabrania się nadużywania funkcji wsparcia na kanałach "Obsługi Użytkownika" lub innych funkcji automatycznych serwera.
 11. Zabrania się cyberprzemocy i innych form agresji w stosunku do innych.
 12. Na kanałach obsługi działa automatyczna pomoc. Po otrzymaniu wiadomości od naszego Bot'a prosimy zastosować się do poleceń tym samym ułatwiając pomoc twojej osobie ze strony administracji.
 13. Zabrania się wszelkich akcji przeszkadzających w użytkowaniu usługi innym użytkownikom.
 14. Muzykę na kanale można stream'ować tylko za zgodą innych osób przebywających na kanale.
 15. Nagrywanie na kanałach publicznych dozwolone jest za zgodą wszystkich obecnych użytkowników.

§3 Kanały, grupy i administracja usługi

 1. Każdy użytkownik może otrzymać jeden darmowy kanał w strefie prywatnej.
 2. Kanał prywatny może posiadać maksymalnie trzy pod-kanały, a także musi zachować numerację nadaną przez serwer.
 3. Kanały prywatne są automatycznie usuwane po dwóch tygodniach braku aktywności jakiegokolwiek użytkownika w jego obrębie (wyjątkiem są kanały bez hasła, gdzie kontolowana jest również grupa użytkownika na kanale).
 4. Wszelkie sprawy dotyczące usługi wykonujemy w strefie "Obsługi Użytkownika". Po przejściu na dany kanał nasz BOT wyśle ci wszelkie instrukcje na prywatnej wiadomości (czacie).
 5. Użytkownik może posiadać maksymalnie cztery rang dodatkowych (gier, ikonek).
 6. Zabrania się umieszczania nieodpowiednich treści lub skryptów w opisach kanałów.
 7. Nagrywanie na kanałach prywatnych dozwolone jest za zgodą przede wszystkim właściciela kanału.
 8. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji automatycznych opisów informacyjnych kanałów głównych lecz dozwolone jest używanie przestrzeni pod nimi.
 9. Kanały partnerskie, dla streamerów i podobne są nadawane na zasadach określonych w paragrafie §4.
 10. Na serwerze działa system rang, które są nadawane za czas aktywności.
 11. Użytkownicy Poziomu 1 nie mogą pisać wiadomości do użytkowników Poziomu 2 i wyżej. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed spamem.

§4 System poziomu dla kanałów prywatnych

 1. Na serwerze funkcjonuje system poziomów dla kanałów prywatnych.
 2. Poziom kanału jest zależny w pełni od poziomu jego właściciela.
 3. Zależnie od poziomu obowiązują inne warunki usunięcia kanału z powodu nieaktywności oraz przywileje.
 4. Obowiązujące warunki usunięcia kanału:
  • Poziom 0 - Właściciel w ciągu 48 h musi zdobyć poziom 1, automatyczne usunięcie ,
  • Poziom 1 - W tym przypadku system czeka na 2 poziom użytkownika 4 dni, automatyczne usunięcie.
  • Poziom 2 - Jak wyżej 7 dni oczekiwania na poziom 3,
  • Poziom 3 - Jak wyżej 14 dni oczekiwania na poziom 4,
  • Poziom 4 i wyżej - obowiązuje w tym przypadku ręczna kontrola administracji z czasem nieaktywności 2 tygodnie.
 5. Przywileje dostępne dla poszczególnych poziomów:
  • Poziom 0 - pojedyńczy pod kanał,
  • Poziom 1 - jak wyżej,
  • Poziom 2 - dwa pod kanały,
  • Poziom 3 - trzy pod kanały,
  • Poziom 4 - jak wyżej.
 6. Planowane są dodatkowe przywileje dla poziomów.
 7. Jeżeli użytkownik nie osiągnął wymaganego poziomu podczas kontroli przez system, lecz jest online po upływie godziny zostanie wykonana ponowna kontrola. W przypadku opuszczenia przez użytkownika serwera w trakcie dalszych kontroli przy nadal braku wymaganego poziomu kanał zostanie usunięty.
 8. Zabrania się posiadania wielu kanałów prywatnych na różnych identyfikatorach przez tą samą fizyczną osobę.
 9. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania kanałów z innych nieopisanych w regulaminie powodów.

§5 Partnerstwo, VIP i kanały specjalne

 1. Rangę oraz kanały w strefie VIP są przyznawane indywidualnie przez administrację i są darmowe.
 2. Każda grupa zorganizowana, projekt lub osoba publiczna (streamer, youtuber itp.) może otrzymać indywidualną strefę partnerską.
 3. Zasady przyznawania partnerstwa są określane indywidualnie podczas rozmowy z RooT'em serwera odpowiedzialnym za ten obszar.
 4. Partner może otrzymać również rangę indywidualną dla swoich użytkowników.
 5. Kolejność stref jest ustalana indywidualnie, lecz priorytetem jest aktywność danej strefy.
 6. Streamerzy/Youtuberzy posiadają osobą strefę, a warunkiem przyznania jest ilość aktywnych użytkowników. Dotyczy to także kolejności.
 7. Partnerstwo wygasa w momencie rezygnacji, działania na szkodę lub po podjęciu decyzji administratora usługi o braku minimalnej aktywności określanej indywidualnie.

§6 Administracja UseTS.PL

 1. Grupę zarządzająca stanowią osoby z rangami RooT, S-/Administrator UseTS, a także S-/Moderator UseTS.
 2. Dodatkową grupą są osoby z rangą "Przyjaciel Serwera", która stanowi zaufane grono, które udzieli Ci pomocnych informacji o serwerze.
 3. Administracja kierując się regulaminem wymierza kary za przewinienia użytkowników.
 4. Administracja ma obowiązek podać w powodzie kary złamany punkt regulaminu lub w szczególnych przypadkach pełny powód.
 5. Nabór na moderatorów serwera odbywa się na naszym forum w specjalnie do tego przeznaczonym dziale. Zgłoszenie może przysłać każdy kto posiada min. 3 level oraz wiek 15+.

§7 Przewinienia i kary

 1. Nieprzestrzeganie zasad kultury; upomnienie, wyrzucenie z serwera, ban od 2 godzin do permanetnego.
 2. Zakłócanie spokoju innych użytkowników; upomnienie, wyrzucenie z serwera, ban od 2 godzin do permanetnego.
 3. Obraza członków administracji; od 7 dni do permanentnego.
 4. Reklamowanie bez zgody administracji; ban permanentny.
 5. Używanie nazw niezgodnych z zasadami; ban od 3 godzin do 7 dni.
 6. Podszywanie się pod członków administracji; ban od 30 dni do permanentnego.
 7. Podszywnaie się pod innego użytkownika; ban od 1 dnia do 7 dni.
 8. Nadużywanie funkcji automatycznych serwera; kick, ban od 1 godziny do 7 dni.
 9. Spamowanie, bezmyślne skakanie po kanałach i podobne; kick, ban od 2 godzin do 7 dni.
 10. Marnowanie czasu administracji (trolling); ban od 30 minut do 5 dni.
 11. Awatar niezgodny z zasadami; kick, ban od 10 minut do 2 godzin.
 12. Nagrywanie, bądź stream'owanie muzyki w kanałach gdzie jest to niedozwolone; kick, ban od godziny do 3 dni.
 13. Nieodpowiednia treść w nazwie lub opisie kanału; ban od 1 godziny do 2 dni.
 14. We wszelkich innych kwestiach administracja wymierza karę wedle własnego sprawiedliwego osądu, a także podejmuje ostateczną decyzję co do jej wymiaru.
 15. Wszelkie odwołania i skargi składamy na forum serwera.

 

Dołącz do Nas!